Bremakker lot 2 Baarle-Hertog

Bremakker lot 2, 2387 Baarle-Hertog

verkocht

€143.000

Woning ID :

 RH-3319045-property

Share

Added to Favorite

Favorite

Grond

460 m2

Omschrijving

Een 7-tal bouwkavels met een oppervlakte van ca. 460 m² tot ca. 600 m². De bouwkavels zijn gelegen op een mooie en rustige locatie in een kindvriendelijke woonwijk. Deze bouwkavels zijn voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw. De belendingen bestaan met name uit vrijstaande woningen.

De percelen zijn gelegen op Belgisch en Nederlands grondgebied. De plaats van de voordeur bij deze woning is gelegen op Belgisch grondgebied. De plaats van de voordeur bepaald dat u komt te wonen in de gemeente Baarle-Hertog.

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING
1.1.a. Hoofdbestemming hoofdgebouw(en)
Enkel eengezinswoningen worden toegelaten met inbegrip van zorgwonen.
1.1.b. Nevenbestemming hoofdgebouw(en)
Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handel, dienstverlening en ambacht zijn toegelaten.
1.2. Bestemming bijgebouw(en)
Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 75 m² niet overschrijdt.

1.2. Bestemming niet bebouwd gedeelte
Private tuinen.

2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN
2.1.a. Typologie
Vrijstaande bebouwing.
Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld: 17 meter diep en 9 meter breed bij een perceelbreedte van 15 meter en bij een perceelbreedte van 16 meter of meer de breedte van het bouwperceel minus 6 meter.
2.1.b. Inplanting
Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld op 17 meter diepte vanaf de voorgevelbouwlijn die gelegen is op 6 meter uit de rooilijn. De voorgevelbreedte is maximum 9 meter bij een kavelbreedte van 15 meter, bij een kavelbreedte van 16 meter of meer, de breedte van het bouwperceel minus 6 meter. De voorgevel dient ingeplant te worden op de voorgevelbouwlijn. De voorgevelbreedte bedraagt minimum 6 meter. De vrijstaande zijgevel van een kopgebouw moet ingeplant worden op minimaal 3 meter afstand van de zijgrens.
2.1.c Bouwvolume
Bouwhoogte gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst: voorgevel maximaal 6 meter.
2.1.d
DAKVORM: ofwel plat dak, ofwel schuin dak 45°.

MATERIALEN
1. voor de gevels: gevelbaksteen of baksteen geverfd in een lichte kleur of sierbepleistering, eventueel te combineren met hout, metaal of natuursteen.
2. voor bedekking: alle materialen toegestaan met uitzondering van riet. (kleur: zwart of antraciet-donkergrijs).

2.2. Voorschriften bijgebouw(en)
2.2.a. Autogarages in de bouwvrije stroken
In de bouwvrije zijtuinstrook of binnen de eerste 10 meter van de strook voor binnenplaatsen en tuinen mag een autogarage gekoppeld worden opgericht die voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. Plaatsing:
1. in de zijtuinstrook
– de voorgevel op ten minste 5 meter uit de voorgevelbouwlijn; de achtergevel maximaal op de achtergevelbouwlijn van de aanpalende bouwstrook.
– een zijgevel op de perceelgrens.
2. in de strook voor binnenplaatsen en tuinen
– voorgevel binnen de eerste 10 meter van de strook voor binnenplaatsen en tuinen.
– maximumbreedte 3 meter; maximumdiepte 6 meter.
– een zijgevel op de perceelgrens.
b. Bouwhoogte: Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst: 3 meter.
c. Gevelmaterialen: gevels zichtbaar vanaf de openbare weg: rode gevelsteen. Overige gevels: baksteen.
d. Dakvorm: plat dak.
2.3. Voorschriften duurzaam bouwen en kwaliteitsaspecten
Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken enkel voor de terrassen.

3. NIET BEBOUWD GEDEELTE
3.1. reliëfwijzigingen: reliëfwijzigingen worden niet toegestaan.
3.2. Inrichtingselementen
Het niet bebouwde gedeelte van het perceel dient als tuin aangelegd te worden.

Voor de volledige bouwvoorschriften neem contact met ons op.

Documenten

Liggingsplan